www.azx.hu

Itthon

Anton

A HULLADÉK-SZIGETEK...

A szelektív hulladékgyűjtés természetes nagyon hasznos dolog, hiszen így rengeteg szemetet lehet újrahasznosítani és a környe-zetünket is valamelyest kevésbé terheljük. Az persze nagyon va-lószínű, hogy a remek elképzelés hazai gazdái nem éppen így gondolták

Nekünk talán - akik ebben az országban élünk - már fel sem tű-nik igazán, hogy ami Európában igen bevált, mert jól szervezetten és ezért hatásosan és eredményesen működik, az itthon vala-hogy elakad a félmegoldások szintjén. Ebben az esetben sem lehet kizárólag a hulladékudvarok fenntartóját célba venni, mert - bár ők is jobban odafigyelhetnének és lehetnének rugalmasabbak - az siralmas állapotot mi alakítjuk ki közös erővel.

Tudjuk - vagy inkább reméljük -, hogy az önkormányzatok a lehe-tőségeikhez mérten igyekeznek élhető lakókörnyezetet teremteni a befizetett adókból, de a lakosok együttműködésünk nélkül ez szinte megoldhatatlan feladatnak tűnhet.

Pedig nekünk polgároknak sem kellene ezért olyan nagy áldozatot vállalnunk, csak egy kicsit a magunkénak érezhetnénk a helyet, ahol élünk. 

Azért a rendszeren is lehetne még javítani, némiképp alkalmaz-kodva a lakosság  igényeihez és jelenlegi szokásaihoz. Van ugyan - például Budapesten - körzetenként évente egyszer díjtalan lom-talanítás, de aki mondjuk a két alkalom között költözik, az a régi lomokat vagy az utcára teszi vagy valamelyik közeli zöldterület bokrai alá dugja, megspórolva így a fizetős lomtalanítás köbméte-renkénti viszonylag magas költségét. Talán célszerűbb lenne, egy igen kedvezményes lakossági tarifát kialakítani, mivel a szétszórt és olykor erősen szennyező hulladék begyűjtése jóval macerásabb és költségesebb játék.

www.azx.hu

Itthon