www.azx.hu

Itthon - Grafiti

Informátor

Grafiti - beugratás vagy vagy valóban "nagy dobás"?

Egy budapesti aluljáró - forgalmas metróvonal mellett

A közelmúltban egy ismerősünk - miközben a barátai várt vala-melyik budapesti szórakozóhelyen - egy kisebb társaság érdekes beszélgetésének foszlányaira figyelt fel. Informátorunk szerint egy profinak nevezhető grafittis csapat néhány tagja és azok barátai között zajlott a beszélgetés.

Egy nem túl forgalmas villamosvonalról látható...

A társaság valamilyen, itthon még szokatlannak, de szerintük ta-lán még nemzetközi visszhangot is kiváltható grafiti-akció terve-iről beszélgetett, mérlegelgetve megvalósíthatóság veszélyeit és esélyeit.

Az viszont tény, hogy akadt a társaságban, aki életveszélyes-nek, illetve teljes őrültségnek - megvalósíthatatlan rémálomnak - értékelte az elképzelést, és indulatosan tudtára is adta a többi-eknek, de "elhajtották".

Ezt a helyet kár volt kipingálni, mert gyakorlatilag senki sem látja

Sajnos az akció célpontjáról nem sikerült informátorunknak pon-tos információ szerezni, mivel úgy tűnt, hogy a beszélgetés ide-jén még a grafittis csapat sem pontosította azt. Az viszont úgy tűnt, hogy egy olyan helyszínt favorizálnak, amely valóban komoly kihívást jelenthet és valóban életveszélyes is lehet. Elhangzott az "ikertorony" kifejezés - amely ugye szeptember 11 óta a totális terrorizmus jelképe -, de mivel Magyarországon és Budapesten ilyen épületről mi nem tudunk, valószínű, hogy egy másik objek-tum fedőneveként alkalmazták. Az nagyjából kiderült, hogy na-gyon magas, de jól festhető ikerépítmény lehet a potenciális cél-pont. Valószínű, hogy a céltárgy közelében vasútvonal van, de nem egy nagyon forgalmas környék. Az is kiderült, hogy csak a nagy nyári szabadságolások idején lehet végrehajtani a tervet.

Megpróbáltuk kideríteni, hogy Budapesten - ebben a kétmilliós vá-rosban - mely építmények jöhetnének szóba. Az információt már-cius közepén kaptuk, de eleinte nem jutottunk eredményre. Moz-gósítottuk minden ismerősünket és május elején kaptunk egy ér-dekes iránymutatást, amely szerint szinte minden hallott informá-ciónak megfelelő objektumra bukkantunk. És ha eltaláltuk, akkor viszont - szerintünk - valóban az életükkel játszanak azok a fiata-lok, akik a lehetséges maximum 15 perces hírnévért kockáztat-nának. És ha valóban az a célpontjuk, amelyre mi is gondoltunk, akkor azért a számításukba csusszant egy kisebb hiba is, ugyanis kinézett objektum elég erősen védett, mivel kiemelten közellátási feladatokat lát el.

Nem neveznénk meg a helyet, de mutatunk róla egy fotót:

www.azx.hu

Itthon - Grafiti