www.azx.hu

Közélet - Politika

Ádám

Európai választás - plakátháború

Nem vagyok pártfüggő, így tagja és szimpatizánsa sem egyetlen politikai pártnak sem. Én az a polgár lennék, aki legszívesebben csak négyévente - a választások idején - figyelne a politikára. Ak-kor sem személyek, hanem az éppen regnáló párt működésének, politikájának engem érintő hatási és a jövőbe mutató elképzelé-sei, illetve a választáson induló többi párt "elhihető" programja  a-lapján adom le a voksomat. Mert szavazni kell!

Tehát, elindult at EU-s parlamenti képviselői helyekért az ádáz harc, amelyet az átlagember kampánynak szokott nevezni. Már az elején kiderült, hogy több politikai és személyi baki, valamint némi szereptévesztés is becsúszott, de erről majd később, egy másik szösszenetben.

Kezdetét vette a plakátháború is, ahol szintén felfedezhetők - szerintem - elég érdekesnek és igencsak meglepőnek tűnő meg-oldások. Létezik egy kisebb, de komoly múlttat magáénak tud-ható, ám most éppen nagyon úgy néz ki, hogy nem egy bebiz-tosított jövő elé néző párt, amelynek az egyik választási plakátja azért némiképp elgondolkodtató. Talán azért, mert a párt igen e-rősen küzd a megkülönböztetés, a kirekesztés, a rasszizmus, a gyűlölet, stb. ellen, és igen határozottan kiáll az emberi szabad-ságjogok, a tolerancia, a másság elfogadása, az egyenlőség, stb. mellett.

Nagy tévedése az üzenethordózónak, hogy a kiötlői és jóvá-hagyói figyelmen kívül hagyhatták, hogy ez a választás - bár az eredményét tekintve jelzés értékű lehet - nem igazán belpolitikai kérdés. Úgy hiszem, hogy az EU parlamentjébe az általunk be-választandó képviselőknek - pártállásuktól függetlenül - a magyar társadalom egészének az érdekeit kell képviselnie és a lehetősé-gekhez képest a legjobban érvényesítenie. A belpolitikai - meg az esetleges kormánydöntögetési - problémáikat itthon, házon belül kérjük megvitatni. Ha a jövőben lehetséges, akkor ne a társa-dalom megosztásával akarják ezt megtenni, hanem végre jó volna próbálni - kilépve a politikai homokozóból és elfelejtve a hatalom-kergetési mániájukat - felelős, felnőtt emberként végezni a dol-gukat. Amiért egyébként mi fizetünk, nem is keveset...

Az itt látható plakátjuk üzenete elég nehezen értelmezhető, lega-lábbis marketing szempontból. Ráadásul pont azt példázza, a-melyből az értelmes magyarok jelentősebb részének már tele van mindene - ellenségkép-keresést. Amikor - választópolgárként - először találkoztam a plakáttal, hát valóban elgondolkoztam, hogy ugyan milyen változások történhettek a párt belső köreiben, amely ezt a megjelenési formát eredményezte?

Ádám

www.azx.hu

Közélet - Politika